שירותים ‬בחיוג ‬חינם מהסים‬‬‬:‬‬

151 – שיחת ‬ניסיון ‬
187 – בדיקת יתרה
191 – ביצוע טעינה
144 – מספרי הסים
154 – שירות לקוחות (בעלות שיחה לישראל)

לפני ‬תחילת השימוש‬‬‬‬‬‬‬‬‬:

הכנס ‬את הסים ‬למכשירך, המתן לקליטת ‬‬‬‬‬‬‬רשת וחייג 151 לשיחת

ניסיון ‬וקבלת ‬המס’ הישראלי של הסים לנסיעתך לחו”ל (SMS).

לשמירת מספרך לקבלת שיחות נכנסות בחו”ל:

לפני החלפת הסים בצע “עקוב אחרי” –‬‬ חייג מהסים הישראלי שלך:

  #המס’ ‬הישראלי ‬של הסים *21* <= (חייג משמאל לימין)

לביטול, בשובך לישראל: חייג מהסים הישראלי שלך: #21#

לגלישה בחו”ל:

בדוק בהגדרות המכשיר: נתונים סלולריים פתוח, ונדידת נתונים

פתוח. (ה- WhatsApp הרגיל שלך נשמר בשימוש בסים).

 

לחיוג ושליחת SMS מחו”ל לישראל:

חייג רגיל מאנשי הקשר במכשירך.

* אם לאחר החיוג תתקבל שיחה חוזרת (Callback) יש לענות אליה.

** ניתן לקבל הודעות sms אך ורק אם ישלחו למס’ האנגלי של הסים‬‬‬‬‬‬‬.

לחיוג למס’ בחו”ל:

חייג מס’ בינלאומי: (מס’ טלפון – עיר – קוד מדינה +) <=

לפתרון ‬תקלות:

אין קליטת רשת – בדוק שהכנסת את הסים למקום הנכון.

בחר באופן ידני רשת אחרת עד להתחברות: באייפון: הגדרות > מפעיל

באנדרואיד: הגדרות > עוד/חיבורים > רשתות סלולריות > מפעילי רשת

בכל בעיה – בדוק יתרה ע”י חיוג 187, כבה והדלק את מכשירך.

לא מצליח לבצע שיחות – חייג באופן הבא: # המס’ הרצוי *126* <=

לא מצליח לגלוש – גש להגדרות > הוסף APN (שמות נקודות גישה)

> שם: world8 > ו- APN: mobiledata > שמור.

תנאי שימוש ומידע עדכני: www.world8.co.il

לשירות לקוחות מחו”ל: 972-3-9460460+

לשירות לקוחות מישראל: 03-9460460

הפתרון המושלם לשיחות וגלישה בחו"ל