1. השרותים באתר הזה הינם רק דרך האתר בצורה מכוונת.
  2. תאריך עדכון הנגשה: 3.8.2021
  3. אנשים שזקוקים לסיוע בקבלת השירות יכולים להתקשר למספר: 03-9460460. או במייל: world8@roaming.co.il
  4. מרבית העמודים באתר עומדים בתקן בדרגה 2 (AA). כלומר, עומדים בקריטריונים של נגישות לרמה 2 (AA), המפורטים בהנחיות הנגישות לאינטרנט

    Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

הצהרת נגישות