תקנון תנאי שימוש

מהו מסמך זה? ומהו המידע הכלול בו?

זהו הסכם בינך הרוכש ועושה השימוש (להלן: "הלקוח") ב- eSIM/SIM והטעינות של WORLD8 לחו"ל (להלן: "WORLD8") לבין חברת גלובל רומינג בע"מ (להלן: "החברה").

במידה ורכשת את WORLD8 יחולו עליך כל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה, לצורך שימוש ב- WORLD8, חלה בכל עת עליך בלבד. פתיחת הניילון של האריזה ו/או הורדת ה- eSIM (סים אלקטרוני) של WORLD8 (להלן: "eSIM") למכשיר הנייד והשימוש ב- WORLD8 מהווה את הסכמת הלקוח לתנאי שימוש אלה. החברה שומרת את הזכות לסרב לספק שירות בכל עת שתמצא לנכון. החברה רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת ללא מתן הודעה מראש. התנאים העדכניים והמחירון המעודכן נמצאים באתר החברה בכתובת: WORLD8.co.il">https://WORLD8.co.il (להלן: "אתר").

בכך שאתה משתמש ב- WORLD8 הינך מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

השימוש ב- WORLD8

השימושים שניתן לעשות באמצעות WORLD8 הינם: ביצוע וקבלת שיחות טלפון, שליחת וקבלת הודעות טקסט (סמס/SMS) וגלישה באינטרנט (להלן: "השימושים") כל זאת עד שהיתרה ב- WORLD8 עומדת להסתיים.

כאשר נותרת ב- WORLD8 יתרה שאינה מספיקה למספר דקות שיחה בהתאם לתעריף במדינה ממנה מתקשרים, בביצוע חיוג כלשהו הלקוח יועבר לשירות הלקוחות של החברה או יוכל לגשת לאתר האינטרנט של החברה WORLD8.co.il">www.WORLD8.co.il (להלן: "אתר") כדי לבצע טעינה נוספת ב- WORLD8. ניתן יהיה לנצל את היתרה ב- WORLD8 עד תום במשלוח הודעות טקסט (סמס/SMS).

השימושים ב- WORLD8 או חלקם יתאפשרו אך ורק בחו"ל ברשימת המדינות והיעדים כפי שמפורט ומפורסם באתר ולא ניתן יהיה להשתמש ב- WORLD8 בתחומי מדינת ישראל. השימוש ב- WORLD8 הוא רב פעמי לשיחות, סמס וגלישה בחו"ל. רשימת המדינות הנתמכות והשירותים האפשריים בכל מדינה (שיחות, סמס וגלישה) מפורטים באתר ויכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש. WORLD8 פועל ברוב העולם אך יש מדינות שאינו פועל או פועל ללא גלישה. לרשימת המדינות המעודכנת יש להתעדכן באתר. עם פתיחת הניילון של האריזה של WORLD8 או עם הורדת ה- eSIM למכשיר נייד אין אפשרות החזרה והינך מסכים לתנאי השימוש באתר. השירותים המחויבים ב- WORLD8 הינם במע"מ בשיעור 0%.

החברה שומרת על זכותה להגביל שימושים מסוימים ו/או להוסיף ו/או לגרוע מרשימת המדינות ו/או היעדים בהם ניתן לעשות שימוש ב- WORLD8 וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

השימושים ב- WORLD8 יתאפשרו ויתרת הכסף שבו תשמר לנסיעות הבאות, בכפוף לכך שיבוצע ב- WORLD8 שימוש בחו"ל לפחות פעם בשנתיים ותבוצע בו טעינה לפחות פעם בשלוש שנים, במידה ואלו לא יתקיימו WORLD8 עלול להיחסם כולל היתרה שבו והלקוח לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי ו/או החזר אחר כלשהו מהחברה. במידה והיתרה ב- WORLD8 תתאפס בעקבות החזרת כסף ללקוח, מכל סיבה שהיא, הוא יהפוך באופן אוטומטי ללא פעיל ולא יהיה ניתן להשתמש בו יותר. מיום 9 למאי 2018, כל הטעינות (מלבד הטעינות של תוספת גלישה) ישמרו ל- 4 שנים, בעקבות משבר הקורונה, שנת 2020 לא תספר במניין ה- 4 שנים (לדוגמא: טעינה שבוצעה ב- 31 לאוגוסט 2019 תהיה תקפה עד ל- 31 לאוגוסט 2024), והכל בכפוף לכך שיבוצע ב- WORLD8 שימוש בחו"ל לפחות פעם בשנתיים ותבוצע בו טעינה לפחות פעם בשלוש שנים.

ה- eSIM של WORLD8 (להלן: "eSIM") ניתן יהיה לשימוש אך ורק באותו מכשיר נייד אליו הורד בפעם הראשונה. את ה- eSIM ניתן להוריד רק פעם אחת ורק למכשיר נייד אחד, לאחר הורדת ה- eSIM למכשיר נייד אחד, לא ניתן יהיה להעבירו למכשיר נייד אחר, ובשום מקרה לא ניתן יהיה להעביר את היתרה שבו.

ל- WORLD8 פעיל עם יתרה חיובית, יש מספר בינלאומי (בריטי) קבוע או מספר בינלאומי (בריטי) זמני, המתקבל באופן אוטומטי בהודעת SMS ל- 30 ימים כאשר מתבצעת באמצעות WORLD8 שיחה או משלוח סמס לאחר שהתחבר לרשת סלולרית. ניתן לקבל עבור ה- WORLD8 מספר ישראלי לנסיעה, ללא עלות, דרך האתר או באמצעות חיוג 151+ מ- WORLD8 (לאחר החיבור לרשת ולאחר חיוג 151+, המספר הישראלי לנסיעה יתקבל בהודעת SMS, לעיתים הודעת ה- SMS אינה מתקבלת או מתקבלת באיחור, כיוון שמשלוח הודעות תלוי במפעילים מקומיים, במקרה כזה מומלץ לקבל את המספר הישראלי לנסיעה באתר) המספר הישראלי הזמני לנסיעה עבור ה- WORLD8 ישמש אותך בזמן שהייתך בחו"ל (כדי לשמור על המספר הישראלי לנסיעה במהלך השהייה בחו"ל נדרש לבצע שימוש של שיחות או סמס ב- WORLD8 לפחות אחת ל- 3 ימים). בכל נסיעה יתקבל מס' ישראלי חדש לנסיעה, שהינו מספר ישראלי נייח, ללא אפשרות לקבל אליו הודעות SMS (הודעות SMS יתקבלו אך ורק למספר הבריטי 12 ספרות), את המספר הישראלי לנסיעה יש לקבל לא יותר מ- 3 ימים לפני הטיסה.

ביצוע "עקוב אחרי" מהסים הישראלי הקבוע למספר הישראלי לנסיעה, מתבצע באמצעות המערכות של חברות הסלולר בישראל ובאחריותן, על כל לקוח לברר מול חברת הסלולר אליה הוא מחובר, כיצד ובאיזה תנאים הוא יוכל לבצע את פעולת ה"עקוב אחרי" מהסים הישראלי הקבוע שלו. לחברה אין כל אחריות לביצוע ו/או אי ביצוע ו/או ביטול פעולת ה"עקוב אחרי", כמו כן, החברה אינה אחראית להשלכות של ביצוע ו/או אי ביצוע ו/או ביטול פעולת ה"עקוב אחרי".

השימוש ב- SIM מתאפשר אך ורק במכשירים ניידים התומכים בטכנולוגית GSM ופתוחים ל- SIM זר. באם המכשיר הנייד נעול לשימוש ב- SIM זר, יש אפשרות לגשת למרכז שירות של החברה הסלולארית ולדרוש את ביטול נעילת המכשיר, כל זאת ללא עלות.

השימוש ב- eSIM מתאפשר אך ורק במכשירים ניידים התומכים בטכנולוגיית ה- eSIM ופתוחים לשימוש ב- eSIM זר. באם המכשיר הנייד נעול לשימוש ב- eSIM זר, יש אפשרות לגשת למרכז שירות של החברה הסלולארית ולדרוש את ביטול נעילת המכשיר, כל זאת ללא עלות.

לקוח שרכש את ה- eSIM ואינו בדק לפני הרכישה שמכשירו תומך בטכנולוגיית ה- eSIM, והתברר לו לאחר הרכישה שמכשירו אינו תומך בטכנולוגיית ה- eSIM, לא יהיה זכאי להחזר כלשהוא מהחברה בגין עלות רכישת ה- eSIM והטעינות שבוצעו בו, במקרה כזה הלקוח יוכל להעביר את ה- eSIM עם הטעינות שבוצעו בו לשימוש בן משפחה או קרוב שיש ברשותו מכשיר התומך בטכנולוגיית ה- eSIM או לחילופין יוכל להשתמש בו במכשיר אחר עתידי שירכוש אשר תומך בטכנולוגיית ה- eSIM.

באחריות הלקוח להצטייד בפתרון חלופי בכל זמן שהותו בחו"ל, WORLD8 נמכר במצבו AS IS והלקוח פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה משימוש או אי שימוש ב- WORLD8. האמור יחול גם על כל שירות אחר הנמכר על ידי החברה.

תעריפים

תעריפי החברה יפורסמו באתר החברה. תעריפי דקת שיחה, כפי שיפורסמו על ידי החברה, הינם תעריפים בגין דקת שיחה. ביצוע החיוב יבוצע על פי דקת שיחה שלמה בכל מקרה, אף אם השיחה תסתיים בתוך יחידת זמן שאינה דקה מלאה. החיוב בגין הודעת SMS הינו עבור מקסימום 67 תווים בעברית להודעה. הודעות SMS שיישלחו עם יותר מ- 67 תווים בעברית יחויבו בגין יותר מהודעה אחת, והכל לפי מספר התווים בעברית שנשלחו בהודעה. החיובים בגין שירותי הגלישה בחו"ל מתבצעים במקטעים של Data Session המעוגלים ליחידות של 1MB (כל Data Session מעוגל כלפי מעלה ליחידות של 1MB).

לקוחות הטסים: לארה"ב, קנדה, ארגנטינה, סין, יפן והודו צריכים לוודא לפני נסיעתם שהמכשיר הנייד איתו ישתמשו בחו"ל תומך בתדרים של הרשתות המקומיות, כפי שמצוינים בהערות שבמחירון המפורסם באתר.

החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תעריפיה ו/או את תנאי השימוש ב- WORLD8 וזאת ללא הודעה מראש. באחריות הלקוח לוודא מהם השירותים (שיחות, סמס וגלישה) האפשריים ומהם התעריפים בכל מדינה שאליה הוא נוסע.

כל פעולה אוטומטית המתבצעת ע"י הנייד של הלקוח הינה על אחריותו. ניתן לחייג מ- WORLD8 רק למספרי טלפון רגילים ולא למספרי פרמיום או 1-800. לא ניתן באמצעות WORLD8 לחייג בחירה של מספר כלשהו במהלך שיחה עם מענה קולי (IVR)  או מענה אנושי. החברה תלוייה במפעילים מקומיים בחו"ל ובאיזור השירות שלהם. אין אפשרות להשתמש ב- WORLD8 באוניות ובמטוסים.

הטעינה המעורבת (50 ש"ח, 100 ש"ח או 150 ש"ח) משמשת לשיחות או sms או גלישה ברוב העולם ותקפה ל- 4 שנים. תוספת הגלישה (10GB או 20GB או 30GB) משמשת לגלישה באירופה, ארה"ב ומדינות נוספות ל- 30 יום מהנחיתה בחו"ל. בביצוע טעינה יש לבחור את הטעינה המעורבת ביחד עם תוספת הגלישה, בנפחי השימוש הרצויים. השימוש באינטרנט בחו"ל, יצרך תחילה מתוספת הגלישה לפני שיצרך מהטעינה המעורבת.

החברה לא תישא באחריות לכל שגיאה ו/או השמטה בפרסום התעריפים. החברה לא תהיה אחראית למקרים בהם השירות יושבת בין הזמן בו החשבון הגיע לסף הערך הנמוך, לבין זמן ההטענה החוזרת.

כל ההשגות בנוגע חיובים תטופלנה על ידי מחלקת שירות הלקוחות של החברה. הלקוח נדרש לספק את הפרטים המלאים של כל שיחה או גלישה או שירות כלשהו שנוי במחלוקת, וכן את תיאור הבעיה. כל זיכוי או החזר שעשוי לנבוע מהשגות בנוגע לחיוב יעובד תוך חודש מיום הפנייה המקורית. החברה תקבע את נכונות ההשגות בנוגע לחיוב בהתאם לנתונים כפי שמופיעים אצלה.

אחריות

באחריות הלקוח לדווח לחברה על תקלה ו\או פגם ב- WORLD8 תוך 14 ימים מיום רכישתו. WORLD8 שיאובחן כלקוי (בהנחה ונעשה בו שימוש נכון וסביר) יוחלף ב- WORLD8 אחר על פי שיקול דעתה של החברה.

האחריות הכוללת של החברה לתביעות נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או אי שימוש ב- WORLD8, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של WORLD8 ללא כל קשר לטעינות שבוצעו.

החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים כלשהם, ישירים ועקיפים, במקרים ו\או כתוצאה משימוש ו/או אי שימוש ב- WORLD8 ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ו/או אי שימוש ב- WORLD8.

הלקוח יהיה אחראי על ציוד הקצה שלו לרבות המכשיר הנייד שלו ולממשק התואם על פי הוראות השימוש והתקנת WORLD8.

החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או גניבה של WORLD8 עם או ללא טעינות ו/או של הנייד בו הותקן ה- eSIM של WORLD8 עם או ללא טעינות והלקוח מאשר כי ידוע לו כי בכל מקרה כאמור הוא יצטרך לרכוש WORLD8 חדש עם או ללא טעינות חדשות ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או השבה כלשהי מהחברה, והחברה לא ת תספק ללקוח, WORLD8 אחר תחת זה שאבד או נגנב.

ידוע ללקוח כי ה- SIM אינו פועל במכשיר סלולארי שאינו פועל בטכנולוגית ה- GSM ושאינו פתוח לשימוש ב- SIM זר, כמו כן, ידוע ללקוח כי ה- eSIM אינו פועל במכשיר סלולארי שאינו תומך בטכנולוגית ה- eSIM ושאינו פתוח לשימוש ב-eSIM  זר. החברה לא תהיה אחראית על תפקודו ו/או תפקודו החלקי ו/או אי תפקודו של המכשיר הנייד אליו הורד ה- eSIM או אליו הוכנס ה- SIM.

הפרעה לשירות – החברה לא תישא בחבות לכל שגיאה, השמטה, או הפרעה לשירות, בין אם בשליטתה ובין אם לאו. זמינות השירות עשויה להיפסק באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת, על ידי החברה או על ידי ספק חיצוני, או בשל סיבות אחרות. כמו כן, תיתכן הפרעה זמנית לשירות בכל עת לצורך הגנה על הלקוחות ועל החברה.

מובהר בזאת כי השימוש ב- WORLD8 מתאפשר מחוץ לגבולות המדינה בלבד ונעשה באמצעות מפעילים מקומיים של המדינות הזרות; רוכש WORLD8 מודע ומאשר, כי החברה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם שימוש ו/או אי שימוש ב- WORLD8.

לגבי הודעות SMS הנשלחות, יש לשים לב כי מסיבות שתלויות במפעילי הרשתות בחו"ל, החברה אינה יכולה להתחייב כי הודעת ה-SMS אכן יישלחו ויגיעו במועד או בכלל. לגבי שיחות יוצאות ונכנסות, יש לשים לב כי מסיבות שתלויות במפעילי הרשתות בחו"ל, החברה אינה יכולה להתחייב כי הן יבוצעו כהלכה. לגבי הגלישה וטיבה, יש לשים לב כי מסיבות שתלויות במפעילי הרשתות בחו"ל, החברה אינה יכולה להתחייב כי היא תתבצע כהלכה.

הלקוח הינו האחראי המלא לתשלום עבור כל הטעויות בחיוג שביצע. הלקוח הינו האחראי המלא עבור השימושים שביצע ב- WORLD8.

החברה לא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות). באף מקרה החברה לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לפגוע בכל תנאי המובא להלן, החבות המצטברת של החברה בנוגע להסכם זה, בין אם בחוזה, כתוצאה מעוולה, או מכל דבר אחר, לא תעלה על הסכום השקול לחיובים שהתקבלו בפועל על ידי החברה מהלקוח בחודש שקדם לתאריך בו הוגשה התביעה הראשונה. הגבלה זו מצטברת, כאשר כל התשלומים או התרופות האחרות אשר יינתנו על ידי החברה יצטברו לקביעת שביעות הרצון מההגבלה. הקיום של תביעה אחת או יותר לא יביא להגדלת ההגבלה. במקרה של חוסר הסכמה להלן, הדיון בהסכם זה יתבצע בכפוף לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי החוק, והדיון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה יתקיים באופן ייחודי ובלעדי בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

יובהר כי לא ניתן יהיה להעביר יתרה כלשהי ל- WORLD8 אחר או בכלל, ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי ו/או תמורה אחרת כלשהי מהחברה בגין יתרה קיימת ב- WORLD8 שלא נוצלה.

השימוש ב- WORLD8 יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בין אם השימוש נעשה על ידו באופן אישי ו/או על ידי בני רשותו ו/או על ידי אדם אחר. החברה אינה מתחייבת כי השימושים יתאימו לדרישות רוכש WORLD8 ו/או יסופקו ללא כל הפרעות ו/או שיבושים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים, לרבות נזקים נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או ספציפיים ו/או אקראיים ו/או פיצויים עונשיים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו החברה ו/או מי מטעמה באחריות שהיא לנזקים בגין הפסד עבודה ועסקים ו/או הפסד רווחים ו/או הפסקות והפרעות עבודה ו/או איבוד מידע ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל נזק אחר הקשור ב:

  • שימוש ו/או אי יכולת לבצע שימוש ב- WORLD8;
  • היעדר שירותי תמיכה;
  • מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כלשהם לרבות חברות תקשורת ו/או ספקי שירות אחרים בארץ ובחו"ל;
  • תעריפים, תקינות ו/או איכות השירות;
  • וירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן אחר מכל סוג שהוא;

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים, לרבות נזקים נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או ספציפיים ו/או אקראיים ו/או פיצויים עונשיים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו החברה ו/או מי מטעמה באחריות שהיא.

הצהרות הלקוח

הלקוח מתחייב כי לא יעשה כל שימוש ב- WORLD8 ו/או בשירותים הנלווים המסופקים לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, למטרות המנוגדות להוראות החוק הישראלי ו/או החוק הזר הרלוונטי בהתאם למדינות בהן נמצאים רוכש WORLD8 ו/או הצד השני (לרבות אך לא רק הפרת כל דין ביחס להעברת מידע ו/או הצעה לרכישת ו/או מכירת שירותים ו/או מוצרים בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, מטעים, משמיצים, פורנוגראפיים ו/או העשויים להיחשב באופן סביר, כפוגעניים בכל דרך אחרת).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי צד שלישי כלשהו, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירות לרוכש WORLD8 והוא מתחייב בזאת לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי ו/או של החברה, הקשורה ו/או הנובעת מרכישת WORLD8 ו/או מהשימושים הנעשים בו. נוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב רוכש WORLD8 כלפי החברה, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם סילוק הדרישה כאמור, מיד עם קבלת הודעה מהחברה. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לעובדה שרכישות שנועדו לשימוש בשירותי החברה והשימוש העתידי בשירותי החברה כוללים יישום של הסכם תנאי השירות הנ"ל. הלקוח מסכים ליישום זה.

הלקוח מצהיר כי הוא מאשר לחברה להשתמש במספר הנייד האישי שנמסר בעת רכישת WORLD8 לזיהוי וליצירת קשר עימו וכמו כן לקבלת הודעות ופרסומים שונים של החברה. במידה והלקוח מעוניין להסיר את המספר הנייד האישי שלו מרשימת התפוצה של החברה עליו לפנות בבקשה במייל לשירות הלקוחות: WORLD8@roaming.co.il.

הלקוח מצהיר כי קרא והבין היטב את משמעות הפטור מאחריות ואת חובתו לשיפוי החברה וידוע לו, כי האמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי בתנאי השימוש הללו. כל המידע שסופק על ידו הוא נכון ומדויק. הוא אדם ו/או נציג תאגיד המורשה להשתמש באמצעי התשלום שצוין (אם החותם הוא נציג של תאגיד). הוא מוסמך לקשור את התאגיד בחוזה מחייב ביחס לכל תנאי ההתקשרות עם החברה וכי הביא לידיעת התאגיד את כל התנאים דלעיל והתאגיד אישר כדין את ההתקשרות עם החברה עפ"י תנאי ההתקשרות דלעיל. וככל שלא יאושר הדבר ע"י התאגיד, יהא החותם חב חבות אישית כלפי החברה.

הסכם

בעת רכישת שירותים מהחברה, הלקוח מסכים לציית לתנאים המצוינים להלן, כולל כל הגבלה ומגבלה בנוגע לחיוב כפי שישתנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי שימוש שונים לשירותים ספציפיים כלשהם המסופקים על ידה, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תנאי שימוש מיוחד שתקבע על הוראות תנאי שימוש אלה. השימוש בכל שירות של המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים. החברה רשאית לסרב לספק שירות בכל עת ומכל סיבה. החברה רשאית לסגור כל חשבון מכל סיבה ובכל עת מבלי להודיע על כך מראש.

השירותים יוענקו ללקוח בכפוף להסכמתו הבלתי מסויגת לתנאי שימוש אלה. עצם עשיית שימוש בשירותים מהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהם. ניתן להתעדכן בשינויים באמצעות אתר החברה. ככל שלדעת המשתמש נעשה שימוש בשירות שלא כדין, עליו בלבד החובה להודיע זאת לחברה במיידי, המשתמש לשלם כל החיובים עד לחסימה. החברה רשאית בכל עת להפסיק השירות ו/או להיתלותו וללא שתקום לה חובה לפצות המשתמש באופן כלשהו.

מדיניות ביטולים והחזרות

כל הרוכש WORLD8 ו/או מבצע טעינה ל- WORLD8 רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול עסקה בהתאם לתנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, יעשה באמצעות הצגת חשבונית הרכישה בבית העסק ממנו נרכש WORLD8, לא יאוחר מ-14 ימים מיום ביצוע הרכישה ובלבד שלא נעשה שימוש כלשהו ב- WORLD8. עם פתיחת הניילון של האריזה של WORLD8 או עם הורדת ה- eSIM למכשיר נייד או במידה ונעשה שימוש כלשהו ב- WORLD8, לא תהיה כל אפשרות לביטול עסקה ולא תהיה כל אפשרות להחזר יתרה הקיימת ב- WORLD8

במקרים חריגים של החזר יתרה ו/או זיכוי כספי שאושרו על ידי הנהלת החברה, יוחזר לרוכש WORLD8 הסכום ששולם על ידו בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. בכל מקרה של הכחשת עסקה מרחוק על ידי הלקוח ללא פנייה מוקדמת לחברה ו/או ללא הצדקה, ייחסם באופן אוטומטי WORLD8 המוחזק על ידי הלקוח ותבוטל לאלתר היתרה העומדת לזכותו ב- WORLD8 במועד החסימה כאמור. פניית הלקוח לפתיחת WORLD8 שנחסם תהא כרוכה בדמי טיפול כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

כללי

החברה אינה ולא תהא אחראית לכל עניין הקשור במעשיהן ו/או במחדליהן של כל גורם בו היא נעזרת לצורך מתן שירותים על ידה, לרבות המשווקים השונים כגון: דואר ישראל ואחרים. עצם רכישת WORLD8 ו/או שירותים נלווים לו מהווה הסכמה בלתי מסויגת מצד המשתמש לתנאי השימוש. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה ל- WORLD8 ו/או לשירותים הנלווים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד.

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לרכישת WORLD8 ו/או לשימושים שנעשו באמצעותו. אי אכיפה מצד החברה את זכויותיה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות תקנון זה לבקשת החברה במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה ו/או בגין הפרה אחרת של התקנון, ולא תשמע כלפי החברה טענת שיהוי ו/או מניעות.

הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים באופן אשר (א) יפר את חוקי וכללי המדינה, או לצורך ביצוע פעילות שקשורה בהונאה או בפשע, (ב) בצורה אשר תפריע או עלולה להפריע לשירותים המסופקים לאחרים, (ג) עלול לפגוע במתקני החברה, (ד) יפר את זכויות החברה או צד ג' או (ה) אינו תואם לשימוש המיועד והמתוכנן למוצרים ולשירותים. החברה שומרת את הזכות ליירט או לנטר שיחות במטרה לקבוע אם מתבצע שימוש לרעה בשירות. החברה תהיה רשאית לסרב, להשבית, להגביל, להפריע או לסיים את השירות באופן מיידי וללא מתן התראה או נשיאה בחבות, כנדרש באופן סביר כדי להגן על החברה ועל נכסיה ו/או על ספק חיצוני, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בהתאם לחוקי הרגולציה החדשים באיחוד האירופאי, WORLD8 שלא היה פעיל מעל לחצי שנה יכול להיחסם ע"י המפעיל האנגלי, ללא התראה מראש, במקרה זה אין אפשרות לביצוע שחזור של WORLD8 או של היתרה בו.

היסטוריית השיחות אשר נשמרות במערכת הן עד שלושה חודשים

פיצויים

הלקוח יפצה, יגן ויפטור את החברה מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה במסירה או בצריכה של השירותים המובאים לעיל, (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי החברה או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים הללו או באופן שאינו מקובל על החברה, (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר המבוססים על החזקה, על שימוש או על מכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תוכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה, וכן (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.

***תנאי השימוש והאחריות לא יחולו על החברה והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת אחריות מוגבלת לרבות במקרים בהם נוצרו ליקויים ב- WORLD8 כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו\או טיפול שלא בהתאם להסכם השירות ו\או רשלנות והזנחה, אחזקה לקויה, שבר, פגיעת ברק, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו\או תוספות ו\או שינויים על ידי גוף לא מוסמך, תאונות כולל אך לא מוגבל לנפילה, נוזלים ואש או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על ידי גוף לא מוסמך ו\או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לחברה.