ניתן לחייג מהסים מכל מקום בעולם:  

לבדיקת יתרה וטעינה: 187+

לקבלת מס' ישראלי: 151+

לקבלת מספרי הסים: 144+

לביצוע טעינה דרך נציג: 191+

לשירות לקוחות (בעלות שיחה לישראל): 154+