מומלץ להצטייד בשני סימים בינלאומיים כדי ליהנות מקשר קבוע ומוזל עם בן הזוג בחו"ל (ע"י חיוג למספר הישראלי של הסים של בן הזוג וניצול התעריף הנמוך לחיוג למספר ישראלי).