חייג למס' בינלאומי: מס' טלפון – עיר (ללא 0) – קוד מדינה+  <= (חייג משמאל לימין)