חשוב לדעת שקבלת SMS בכל העולם היא ללא עלות. גש להגדרות במכשירך וכבה "נתונים ניידים", הכנס את הסים הישראלי שלך במקום WORLD8 לקבלת ה- SMS לסים הישראלי שלך. לאחר קריאת ה- SMS, החלף שוב בין הסימים ופתח "נתונים ניידים".