לא, אין אפשרות לחרוג בשימוש בסים (לפני שהיתרה בסים תסתיים תקבל הודעת SMS עם לינק לטעינה). זהו אחד היתרונות המשמעותיים של הסים הבינלאומי לעומת חבילות חו"ל, אשר בהן נשלם תעריפים גבוהים מאד בכל חריגה.