כן, בשימוש בסים הבינלאומי הוואטסאפ הרגיל שלך יפעל בחו“ל בדיוק כמו בארץ, מבלי לעשות דבר.