יש לבצע 3 פעולות פשוטות:

1. גש לאתר: לבירור יתרה וטעינה (אם יש צורך), וקבלת מס' ישראלי לסים (לא חובה).

2. וודא בהגדרות הטלפון הנייד ש"נתונים בנדידה" פתוחים.

באייפון: הגדרות > סלולרי > אפשרויות נתונים סלולריים > נתונים בנדידה

באנדרואיד: הגדרות > עוד/חיבורים > רשתות סלולריות > נדידת נתונים

3. בזמן הטיסה, הכנס את הסים לנייד (באמצעות הסיכה שבאריזה) שיפעל עם הנחיתה בחו"ל. 

הסים אינו פועל בישראל, אין צורך להפעילו לפני הטיסה.