1. בדוק באתר אם יש גלישה במדינה בה אתה מנסה לגלוש.

2. וודא בהגדרות: ש"נתונים סלולריים" ו"נדידת נתונים" – פתוחים.

3. גש להגדרות > הוסף APN (שמות נקודות גישה) > שם: 8

APN: mobiledata > שמור (וודא ש- 8 מסומן).

באייפון: הגדרות > סלולרי > אפשרויות נתונים סלולריים > APN

באנדרואיד: הגדרות > עוד/חיבורים > רשתות סלולריות > שמות נקודות גישה