1. כבה והדלק את מכשירך.

2. בדוק יתרה בחיוג מהסים: 187+