הסים הבינלאומי הוא סים פריפייד והיתרה שעליו יכולה לשמש כל אדם שמוצא אותו ולכן במידה והסים אבד מומלץ לרכוש סים בינלאומי חדש ולא ניתן להעביר יתרה בין הסימים.