1. בדוק שהסים הוכנס נכון.

2. בחר ידנית רשת אחרת עד להתחברות.

באייפון: הגדרות > סלולרי > בחירת רשת > כיבוי אוטומטי

באנדרואיד: הגדרות > עוד/חיבורים > רשתות סלולריות > מפעילי רשת