במידה והחיוג לא מצליח, חייג באופן הבא: #המס' הרצוי*126* <= (חייג משמאל לימין)