כן, ניתן לשמור על המספר הנייד הישראלי שלך בחו"ל לקבלת כל השיחות הנכנסות:

לפני ההמראה בצע "עקוב אחרי", חייג מהסים הישראלי הקבוע שלך:

#המס' הישראלי שקיבלת לסים*21*  <= (חייג משמאל לימין)

לביטול: בשובך לישראל, חייג מהסים הישראלי הקבוע שלך: #21#